- Cách tìm kiếm phim trên Google: "Tên phim + dongphim"
- Đổi DNS sang 1.1.1.1 khi xem phim bị chậm hoặc không truy cập được vào dongphim.
Link video hướng dẫn chi tiết

Đang tải player

2 phút tóm tắt bộ phim

15/07/2019 - 16:03 · 4.48 K

Bình luận